Where we share knowledge with you!

Blackwater Aquarium

Ngày 21/06/2024  |  Nguồn: Femolay Aquatic  |  Lượt xem: 137

“Blackwater” dùng để chỉ màu nước của hồ cá biểu hiện chủ yếu ở dạng màu nâu nhạt đến màu đen đậm đặc. “Blackwater” là nước có tính axit và là nước mềm (nồng độ các ion Canxi và Magie từ 0 đến 60 ml/l), hầu như không có độ cứng Cacbonat có thể đo được và độ dẫn điện rất thấp, cũng như là giá trị pH rất thấp.

Đọc thêm
Cách chăm sóc cây Homonoia Riparia - Rù Rì

Ngày 14/05/2024  |  Nguồn: Femolay Aquatic  |  Lượt xem: 87

Cây Rù Rì có lẽ không còn xa lạ đối với các Bạn và hầu như luôn xuất hiện trong các bố cục Natural Stream, Blackwater, Clearwater hoặc Paludarium mà Femolay đã thực hiện.

Đọc thêm