mang thiên nhiên vào không gian sống
Femolay luôn hướng đến việc thiết lập các bể Thuy Sinh gần với thiên nhiên nhất ở các vùng sông suối. Với đa dạng phong cách: Biotope, Natural Stream, Blackwater, Clearwater, Natural, ...
DỊCH VỤ
THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG SỐNG
Femolay luôn hướng đến việc thiết lập các bể Thuy Sinh gần với thiên nhiên nhất ở các vùng sông suối. Với đa dạng phong cách: Biotope, Natural Stream, Blackwater, Clearwater, Natural, ...
GIẢI PHÁP
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Một hồ Thủy Sinh đặt trên bàn làm việc luôn là nơi lý tưởng để chúng ta thư giản và ngắm nhìn khi

 • All
 • Natural Stream
 • Clearwater
 • Blackwater
 • Stream Bank
 • Paludarium
GIẢI PHÁP
Bàn Làm Việc

Một hồ Thủy Sinh đặt trên bàn làm việc luôn là nơi lý tưởng để chúng ta thư giản và ngắm nhìn khi

GIẢI PHÁP
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Một hồ Thủy Sinh đặt trên bàn làm việc luôn là nơi lý tưởng để chúng ta thư giản và ngắm nhìn khi

 • All
 • Natural Stream
 • Clearwater
 • Blackwater
 • Stream Bank
 • Paludarium
Stream Bank 01

Tank size: 20cm * 20cm * 15cm

Blackwater

Tank size: 30cm * 20cm * 15cm

Nast No.01

Hardscape: 20cm * 16cm * 20cm

The First

Hardscape: 70cm * 20cm * 25cm

Monster's Claw

The Waves

Hardscape: 75cm * 16cm * 24cm

The Stump

Size: 20 x 16 x 20

Rhino

Hadscape: 29cm * 19cm * 32cm

Nike

Hardscape: 30cm * 16cm * 25cm

No Items Found!

PROJECT

Category

MIÊU TẢ
THÔNG SỐ